Literatura

Pracując ze starymi odmianami drzew i krzewów owocowych, często korzystamy z literatury przedwojennej z początków XX wieku. Szczególnie cenne są dla nas opracowania dotyczące terenów zachodniej Polski, które można znaleźć w polskich i niemieckich publikacjach. Z czasem chcemy Państwu udostępnić najciekawsze informacje z tych źródeł. Na początek tabela zbioru owoców (stare odmiany jabłoni) z przedwojennego wydawnictwa Gebetnera i Wolffa autorstwa Stefana Celichowskiego – ogrodnika – planisty i wieloletniego dyrektora ogrodu pomologicznego w Warszawie a także profesora Wyższej Szkoły Ogrodniczej. Ciekawa literatura przedmiotu ujmująco opisana piękną polszczyzną.

Sad handlowy Stefan Celichowski – Tabela zbioru owoców.

Sad handlowy Celichowski