Powierzchnie biologicznie czynne

Budujemy powierzchnie biologicznie czynne o różnorodnym zastosowaniu: zielone torowiska, zielone ściany, zielone dachy i stropy.

Kułak Fiharmonia zielony dach gorzów 2010 07