Pracownia projektowa

Tworzymy projekty z zakresu architektury i inżynierii krajobrazu. W zakres naszych projektów wchodzą:

  • projekty zagospodarowania terenu,
  • projekty ścieżek edukacyjnych, arboretów, zieleni edukacyjnej, małej architektury,
  • projekty rekultywacyjne,
  • projekty zieleni, od wielkopowierzchniowych parków do ogrodów przydomowych,
  • projekty rewitalizacyjne zieleni, w tym zabytkowej,
  • projekty systemów nawadniania, w tym projekty nawadniania obiektów sportowych: pola golfowe, boiska sportowe, hipodromy; nawadnianie pasów startowych na lotniskach.