Stare odmiany drzew

Stworzyliśmy kolekcję starych odmian drzew rosnących w Zachodniej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem drzew owocowych województwa lubuskiego. W ramach prowadzonej działalności poszukujemy, rozpoznajemy i szczepimy stare odmiany drzew owocowych zachowując je dla przyszłych pokoleń.

Prowadzimy produkcję starych odmian drzew do lasów.