Wisła rezydencja prezydenta RP

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu zielenią w Rezydencji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy.

Inwestor: Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Data realizacji: 05.09.2008-30.10.2008
Rodzaj prac: Zagospodarowanie terenu zielenią:

  • między zamkiem górnym, a drogą dojazdową wraz z nawadnianiem,
  • polany na północ od Zamku Górnego do ścieżki prowadzącej do Zamku dolnego.