Pracownia ekspertyz dendrologicznych

Wykonujemy opinie i opracowania dendrologiczne, inwentaryzacje, wyceny zieleni, także na potrzeby odszkodowawcze. Zajmujemy się sporządzaniem opinii i zaleceń pielęgnacyjnych i ochronnych oraz ocen stanu drzew.

Dysponujemy uprawnieniami rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew oraz uprawnieniami Inspektora nadzoru robót arborystycznych.