Eko szkoła Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 3, im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie. Opracowanie i wykonanie robót związanych z założeniem zieleni oraz wykonaniem elementów małej architektury, oraz bieżącej konserwacji obiektu budowlanego w postaci altany, murka, ścieżek pieszych oraz bunkra przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie