Zabudowa biologiczna

Tworzymy biologiczną zabudowę m.in. poboczy drogowych, skarp, nasypów, wiaduktów, pól zrzutowych w oczyszczalniach i obsadzenia rekultywacyjne hałd. Projektujemy i wykonujemy również zieleń miejską.